Någon att prata med

Det händer mycket i en människa under uppväxten. En del kan vara förvirrande och kanske upplever du det svårt att ta upp vissa frågor med familj och vänner. 

Känner du att du behöver prata med någon är du välkommen till våra kuratorer. Till kurator kan du komma för ett eller flera samtal. Inga frågor är för små eller för stora, vi lyssnar och tar dina frågor på allvar.

Det kostar ingenting att komma till oss och du har rätt att komma till ungdomsmottagning utan att någon vet eller får veta det.

Dock har alla på ungdomsmottagningen anmälningsplikt om vi bedömer att du är i fara eller utsätts för fara. Detta är samhällets sätt att stötta och skydda barn och unga.

Samtalen handlar ofta om relationer, vänskap, kärlek, ensamhet, utanförskap och om hur livet är. Ibland pratar vi om sex och sexualitet, könsidentitet och könsuttryck samt tankar om kroppen och hur den uppfattas.

Vi pratar också ofta om oro/ångest, stress, nedstämdhet, oro för någon annan, självkänsla, självförtroende samt att ha svårt att äta och svårt att sova.

Ibland handlar samtalen om kränkningar och våld, oro för eget eller andras bruk av droger och/eller alkohol.

Här hör vi några ungdomar som berättar om sina erfarenheter av mötet med ungdomsmottagningen.

Ungdomar berättar

Jag, du, vi - om relationer

  • I vilken grad har du utrymme att vara dig själv i den vardag du lever i?
  • Gör du saker du inte vill i relation till andra?
  • Är du begränsad i att vara den du är?
  • Känner du dig osäker på vem du är? Hur vet en människa vem den är?
  • Önskar du mer kontakt och närhet än du har?
  • För många krav i relationerna?
  • Upplever du det svårt att prata med andra?

Du är välkommen till ungdomsmottagningen för att prata!

Har du funderingar kring kön och identitet?

Om du har tankar och funderingar kring kön och identitet? Det kan handla om att du inte vill och kan identifiera dig med den kropp och kön du har. Eller att du vill ge uttryck för en annan könsidentitet än du nu gör. Vill du ha någon att prata med är du välkommen till oss på ungdomsmottagningen.