Tystnadsplikt

Får någon veta att jag varit på ungdomsmottagningen?

För dig som vänder dig till ungdomsmottagningen är det viktigt att du känner förtroende för den personal du möter. Förtroendet är viktigt för att du ska känna dig trygg och våga prata öppet om de besvär och bekymmer du har och på så sätt få rätt hjälp och stöd. Därför omfattas alla som arbetar inom ungdomsmottagningen av tystnadsplikt.

Tystnadsplikt innebär att ingen får lämna uppgifter om dig utan att du har godkänt det. Hos ungdomsmottagningen gäller samma sekretesskydd för alla ungdomar oavsett om du har rätt att vistas i Sverige eller inte.

För dig som är under 18 och besöker ungdomsmottagningen gäller tystnadsplikten i de allra flesta fall. Personalens sekretess kan brytas om du själv ger ditt tillstånd och om din hälsa är i fara på något sätt. Du har rätt att besöka ungdomsmottagningen utan att någon vet om det.

Om en person misstänks för brott som är så allvarligt att det ger minst ett års fängelse har personal rätt att bryta mot tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan om brottet och svara på frågor från polis och åklagare.

Exempel på sådana brott är mord, våldtäkt och grov misshandel. Det finns också vissa trafikbrott med lägre straffskala, till exempel rattfylleri, som vårdpersonal har rätt att anmäla.

Särskilda undantag för unga under 18 år

När det gäller barn görs undantag från tystnadsplikten om personalen misstänker att barn utsätts för ett brott. Det kan handla om misshandel eller sexuella övergrepp.

Om personalen misstänker att ett barn far illa ska personalen anmäla sådana misstankar till socialtjänsten, som gör en utredning och eventuellt en polisanmälan.

Det gäller också om det pågår en utredning av något slag som gäller en minderårigs behov av skydd. Personalen är tvungen att lämna ut information som kan ha betydelse för utredningen.

Till dig som är vårdnadshavare

På ungdomsmottagningen arbetar vi på ungdomens uppdrag. Det innebär att de har rätt till sekretess även gentemot sina föräldrar/vårdnadshavare, även om de är under 18 år.

Du som föräldrar eller vårdnadshavare får gärna hjälpa dina barn att boka tid och följa dem till ungdomsmottagningen, men väl där får du acceptera att stanna i väntrummet under åtminstone en del av samtalet.

Detta är viktigt för att de unga ska känna att de har någon vuxen att dela sina mest privata hemligheter med, utan att oroa sig för att någon som inte ska veta får veta det en vill hålla för sig själv, men kanske ändå behöver hjälp med.