Tystnadsplikt

Får någon veta att jag varit på ungdomsmottagningen?

Det är viktigt att du känner förtroende för oss och vågar prata öppet om de besvär eller bekymmer du har för att vi ska kunna ge dig rätt hjälp och stöd. Därför har alla som arbetar på ungdomsmottagningen tystnadsplikt. Du har rätt att besöka ungdomsmottagningen utan att någon får veta om det.

Tystnadsplikt betyder att vi inte får lämna uppgifter om dig utan att du först har godkänt det. Men om vi uppfattar att din hälsa är i fara kan vår sekretess brytas.
Om en person misstänks för brott som är så allvarligt att det ger minst ett års fängelse har personal rätt att bryta mot tystnadsplikten genom att göra en polisanmälan om brottet och svara på frågor från polis och åklagare. Exempel på sådana brott är mord, våldtäkt och grov misshandel.

Om personal misstänker att ett barn utsätts för brott ska personalen anmäla sådana misstankar till socialtjänsten, som gör en utredning och eventuell polisanmälan. Det kan exempelvis handla om misshandel eller sexuella övergrepp.

Till dig som är vårdnadshavare

På ungdomsmottagningen arbetar vi på ungdomens uppdrag. Det innebär att de har rätt till sekretess gentemot sina föräldrar/vårdnadshavare - även om de är under 18 år.

Du som föräldrar eller vårdnadshavare får gärna hjälpa dina barn att boka tid och följa dem till ungdomsmottagningen, men väl där får du acceptera att stanna i väntrummet under åtminstone en del av samtalet. Detta är viktigt för att de unga ska känna att de har någon vuxen att dela sina mest privata hemligheter med.