Din journal

All vård som du får dokumenteras i din patientjournal. 

Sekretess

Ingen som inte har en vårdrelation med dig ska läsa de uppgifter som finns i din journal. Vi delar heller inte information med dina andra vårdgivare om du inte godkänner det. Detsamma gäller information till dina närstående om du är myndig.

Särskilda regler gäller information till barn under 18 år, som är närstående till någon som är sjuk. 

Sammanhållen journal

För att ge dig bästa möjliga vård använder vi så kallad sammanhållen journalföring inom Stockholms och Gotlands län. Det betyder att vi och många andra vårdgivare - till exempel sjukhus - kan ta del av hela din journal. Det gör vi för att vara säkra på att du får rätt behandling.

Du måste dock alltid ge ditt tillstånd för att vi ska få dela dina journaluppgifter med andra vårdgivare.

Syftet med sammanhållen journalföring är att vi ska få en mer samlad bild av dina vårdbehov och vara säkra på att dina uppgifter är aktuella. Du ska helt enkelt inte behöva upprepa din vårdhistoria varje gång du kommer till en ny vårdgivare.

Dina uppgifter skyddas med stöd av Patientdatalagen.

Du kan säga nej

Du har rätt att säga nej till sammanhållen journalföring. Det meddelar du i sådana fall den vårdpersonal som du träffar. De hjälper dig då att fylla i de formulär som behövs för att spärra din journal samtidigt som de informerar dig om vad det innebär.

Uppgifterna i din journal spärras då för andra vårdgivare. Har du fått din journal spärrad måste du själv berätta för vårdpersonalen hos dina andra vårdgivare vad de behöver veta för att kunna ge dig bra vård.

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler. I takt med stigande ålder och mognad kan dock barn under 18 år få rätt att själva spärra sina journaler.

Du har rätt att se vem som läst din journal

Som patient har du rätt att ta del av en lista över de som varit inne i din journal. Kontakta den enhet eller mottagning där du behandlades och be om ett så kallat loggutdrag. I loggutdraget kan du se när och från vilken enhet personer har öppnat din journal.

Loggutdraget är anpassat så att du lätt kan se vilken vårdenhet som har tagit del av journalen och när det skedde.

Patientdatalagen

Regler för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården finns i Patientdatalagen.

Lagen reglerar bland annat:

  • möjligheter för hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i vården av en viss patient att ta del av journaluppgifter som behövs för vården även om de skrivits inom en annan sjukvårdsorganisation 
  • regler för vilka som i sitt arbete inom hälso- och sjukvården får ta del av patientuppgifter 
  • patientens rätt att spärra uppgifter i sin journal i ett elektroniskt journalsystem

Vill du veta mer?

Syftet med journalen är att dokumentera den vård du får. Dokumentationen ska i sin tur bidra till en bra och säker vård. Patientjournalen är ett viktigt arbetsinstrument för sjukvårdens medarbetare, men också en möjlighet för dig som patient att följa upp att du får korrekt vård. Du är självklart välkommen att fråga personalen på din lokala mottagning om du har frågor om din journal.

Du kan också läsa mer om sammanhållen journalföring och din journal på 1177.se om dina rättigheter i vården.